Ya saben nuestros lectores habituales lo que nos gusta revisar de vez en cuando las historias que sobre los vascos se recogen en las diferentes enciclopedias. Hoy, aprovechando que es 15 de agosto, nos vamos a ver que dice la enciclopedia más consultada, Wikipedia, y una de las más reconocidas y valoradas: la Britannica (para usuarios registrados); sobre un acontecimiento histórico que ocurrio tal día como hoy, y que marcó una época: La Batalla de Roncesvalles.

Una batalla perdida por Carlomagno  contra los Vascones, enfrentados al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, por su traición al asaltar Iruña, que le recibía con las puertas abiertas. Una derrota que los francos convirtieron en una gesta heroica con su  Chanson de Roland, en la que cambiaron lo sucedido y transforman la venganza de los vascos, en una emboscada de los sarracenos.

Menos mal que los vascos también tienen escritores y bardos que cuentan la historia de lo que pasó de verdad. Por eso, junto a las referencias de las enciclopedias, les dejamos dos temas de Benito Lertxundi sobre este tema, basadas ambas, en la obra del historiador, escritor y patriota vasco (de Navarra), Arturo Campión. (Letras y traducciones de Musikazblai)

Wikipedia – Inglés

Battle of Roncevaux Pass (778)

The Battle of Roncevaux Pass (French and English spelling, Roncesvalles in Spanish, Orreaga in Basque) was a battle in 778 in which Roland, prefect of the Breton March and commander of the rear guard of Charlemagne’s army, was defeated by the Basques. It was fought at Roncevaux Pass, a high mountain pass in the Pyrenees on the border between France and Spain. Over the years, the battle was romanticized by oral tradition into a major conflict between Christians and Muslims, when in fact both sides in the battle were Christian. The legend is recounted in 11th century The Song of Roland, which is the oldest surviving major work of French literature, and in Orlando Furioso, which is one of the most celebrated works of Italian literature.

(Sigue) (Traducción automática) (Versión en castellano)

————————————-

Enciclopedia Britannica – Gran Bretaña

Roncesvalles

Roncesvalles, French Roncevaux, also called Orreaga,  village, Navarra provincia (province) and comunidad autónoma (autonomous community) of northern Spain. It lies 3,220 feet (981 metres) above sea level, in the Pyrenees,

(Sigue) (Traducción automática)

——————————

Itzaltzuko bardoa – Benito Lertxundi 


La historia del bardo basco Gartxot, una historia inmortalizada por Arturo Champión en su obra El bardo de Itzaltzu , en la que se basa esta cancion de Benito Lertxundi. Las imágenes son del la pelicula animada titulada Gartxot.

 Itzaltzuko bardoa  El bardo de Itzaltzu
Ehunka uso
Elkorretako inguruetan
Itzaltzuko bardoaren
bila etsipenetan.
Gari ttanta
bana dute mokoetan
ezarri ahal izateko
Gartxoten ezpainetan.
Elkorretaren gailurrean
irakatsi huen,
nor bere lurrean
maizter izatea
zein garesti
ordaintzen den.
Lur minak
eragindako zina,
lur ikararen
mugikortasunean ere
zein iraunkorra den.
Atzaparka bat lurrez
hire seme maitearen
abots gardena itoaz
nola herri bakoitzak
bere defuntuak
lurperatu ohi dituen.
Bainan hik Gartxot
ez huen Abraham baten
ohorerik eta Mikelot
euskal epikaren
erresinola lurrari
eskeni behar izan
hioken opari.
Atzerriko latin
zaleen uztarpean
biraozko hizkuntza
basatiaz kantatzea
ez baizen zilegi.
Ez duk eremu hauetan
aingeru zerutarrik
Otsaburu zakur anaikorra
ez besterik,
nork lehunduko dik bada
hire nahigabea
gure lur gozoak ez ezik.
Arrano igarlea hor hago
zeharka begira
heriotzaren getari.
Hire hegalaren azpian
joan nahi nikek,
hire xirularrutik
iheska irriztan
joandako eresien bila
gure adimena
hire oroitzapenez
sendotu dedin.
Ai Frai Martin,
hire zitalkeriak
bardoa hilen dik
bainan haren
sumindura hilezkorra
ondotik izango duk
eta hire maitinak
deabruak kantatuko
dizkik.
Gaur mende
batzuen ondotik
kondairaren ohiartzuna
entzun nahirik
lur honi so,
hire Altabizkarko kantuaren
egarri nauk, Gartxot,
nere oharmenaren
ilunabarretan
noiz entzungo zai.
Elkorretako elurrak
urtzen direlarik
errekan behera datozte,
garden bezain bihurri,
lurraren negarra iduri.
Txori kantazale ederra
nun ote haiz kantatzen?
Harrien negarra haizeak darama
Zaraitzuko ibarretan barna
Cientos de palomas por el cielo de Elkorreta
buscando desesperadamente al bardo de Itzaltzu.
Lleva cada una, un grano de trigo en el pico
para dejarla sobre los labios de Gartxot.
En la cumbre de Elkorreta enseñaste
qué caro se paga ser inquilino
en la propia tierra.
Cuán duradera es
la promesa que provoca el amor a la tierra
aunque ella tiemble y se mueva.
Ahogando con un puñado de tierra
la voz transparente de tu hijo,
recordaste cómo cada pueblo
entierra a sus difuntos.
Pero tú, Gartxot,
no tenías los honores de un Abraham
y tuviste que ofrecer a la tierra
al ruiseñor de la épica vasca, Mikelot,
Pues cantar en esta lengua sacrílega y salvaje
no era lícito
bajo el yugo del extranjero romanizado.
En este territorio no hay más ángel celeste
que el fiel perro Otsaburu,
así que ¿quién aliviará tu dolor
más que el seno de la dulce tierra?
Águila agorera,
centinela de la muerte,
quisiera ir volando bajo tus alas,
en busca de las elegías que escaparon
deslizándose de tu cornamusa,
para que nuestro ingenio se fortalezca
con tus recuerdos.
Ay Fray Martín,
tu traición mató al bardo,
pero su eterna cólera
te perseguirá siempre y tus maitines
te los cantará el diablo.
Hoy, queriendo escuchar el eco de la historia
tras el paso de los siglos,
mirando esta tierra,
estoy sediento
de tu canción de Altabizkar, Gartxot,
esperando cuándo podré escucharla
en mi percepción ya declinante.
Las nieves de Elkorreta
se deslizan río abajo,
transparentes y saltarinas,
llanto de la tierra.
Oh, bello pájaro cantor,
¿dónde estarás cantando?
El viento extiende el lamento de las piedras
a lo largo del valle de Salazar.

 

Orreaga, Altabizkarko Kantua

La historia de la batalla de Orreaga-Roncesvalles. Pueden encontrar una amplia información sobre esta batalla en la Enciclopedia Auñamendi

  Altabizkarko kantua Altabizkarko kantua
 Oihu bat aditua izan da
Eskualdunen mendien artetik,
eta etxeko jaunak
bere atearen aitzinean xutik,
ideki tu beharriak eta erran du:
“Nor da hor? Zer nahi daute?”
Eta xakurra,
bere nausiaren oinetan lo zegoena
altxatu da eta karrasiz
Altabizkarren inguruak bete ditu.
II
Ibañetaren lepoan harrabots
bat agertzen da,
hurbiltzen da, arrokak ezker
eta eskuin jotzen dituelarik;
hori da hurrundik heldu den
armada baten burrunba.
Mendien kopetetarik
guriek errespuesta eman diote;
berek duten seinua adierazi dute,
ta etxeko jaunak
bere dardak zorrozten tu.
III
Heldu dira! Heldu dira!
Zer lantzazko sasia!
Nola zer nahi kolorezko banderak
heien erdian agertzen diren!
Zer zimiztak atheratzen diren
heien armetarik! (bis)
Zenbat dira?
Haurra, kontatzak ongi.
Bat, biga, hirur, laur, bortz,
sei, zazpi, zortzi, bederatzi
hamar, hameka, hamabi, hamairur,
hamalaur, hamabortz, hamasei,
hamazazpi, hemezortzi,
hemeretzi, hogoi.
IV
Hogoi eta milaka oraino.
Heien kontatzea
denboraren galtzea liteke.
Hurbil ditzagun gure beso zailak,
errotik athera ditzagun arroka horiek.
Botha dezagun mendiaren patarra behera.
Heien buruen gaineraino;
leher ditzagun, herioz jo ditzagun.
V
Zer nahi zuten gure mendietarik
Norteko gizon horiek?
Zertako jin dira
guro bakearen nahastera?
Jinkoak mendiak egin dituanean,
gizonek ez pasatzea nahi izan du.
Bainan arrokak biribilkolika
erortzen dira,
tropak lehertzen dituzte.
Odola xurrutan badoa,
haragi puskak dardaran daude.
Oh! Zenbat hezur karraskatuak!
Zer odolezko itsasoa!
VI
Eskapa! Eskapa!
Indar ata zaldi dituzuenak.
Eskapa hadi,
Karlomano errege, hiru luma
beltzekin ata hire kapa gorriarekin;
hire hiloba maitea,
Errolan zangarra, hantxet hila dago;
bere zangartasuna
beretzako ez du izan.
Eta orain, Euskaldunak,
utz ditzagun arroka horiek.
Jauts ghiten fite,
igor ditzaugun gure dardak
eskapatzen direnen kontra.
VII
Badoazi! Badoazi!
Non da bada lantzazko sasi hura?
Non dira heien erdian
ageri ziren zernahi
kolorezko bandera hek.
Ez da gehiago zimiztarik
ateratzen heien
arma odolez betetarik. (bis)
Zenbat dira?
Haurra, kontatzak ongi.
Hogoi, hemeretzi, hemezortzi,
hamazazpi, hamasei, hamabortz,
hamalaur, hamairur, hamabi,
hameka, hamar, bederatzi,
zortzi, zazpi, sei,
bortz, laur, hirur, biga, bat.
VIII
Bat! Ez da bihirik agertzen gehiago.
Akabo da. Etxeko jauna,
joaiten ahal zira zure xakurrarekin.
Zure emaztearen eta zure haurren
besarkatzera.
Zurer darden garbitzera ata altxatzera,
zure turutakin
eta gero heien gainean
etzatera eta lo itera
Gabaz, arranoak joanen dira
haragi puska lehertu horien jatera.
Eta hezur horiek oro
xurituko dira eternitatean.
Se ha oído un grito
entre los montes de los vascos
y el hombre de la casa,
de pie en el umbral de la puerta,
ha abierto las orejas y ha dicho:
“¿Quién está ahí?¿Qué quieren?”
Y el perro,
que dormía a los pies de su amo,
se ha levantado y ladrando,
ha llenado los alrededores de Altabizkar.
II
Resuena un fragor
en el paso de Ibañeta.
Se acerca, chocando contra las rocas
de la derecha y de la izquierda.
Es el estruendo de un ejército
que ha llegado de lejos.
Desde lo alto de los montes,
los nuestros les han respondido
han hecho oír la señal,
y el hombre de la casa
afila sus dardos.
III
¡Ya han llegado, ya han llegado!
qué zarzal de lanzas!
¡Cómo flotan en medio de ellos
enseñas de todos los colores!
¡Qué tormentas brotan
de sus armas!
¿Cuántos son?
Hijo, cuéntalos bien.
uno, dos, tres, cuatro, cinco,
seis, siete, ocho, nueve,
diez, once, doce, trece,
catorce, quince, dieciséis,
diecisiete, dieciocho,
diecinueve, veinte.
IV
Veinte, y miles hasta ahora.
Contarlos
sería perder el tiempo
Acerquemos nuestros duros brazos.
Arranquemos de raíz esas rocas,
arrojémoslas monte abajo
sobre sus cabezas;
Aplastémoslos, hierámoslos de muerte!
V
¿Qué querían de nuestros montes,
esos hombres del Norte?
¿A qué han venido
a turbar nuestra paz?
Cuando Dios hizo las montañas,
quiso que los hombres no las franqueasen.
Pero las rocas caen rodando,
revientan las tropas.
La sangre baja formando torrentes,
trozos de carne yacen temblorosos.
¡Oh! ¡cuántos huesos rotos!
¡Qué mar de sangre!
VI
¡Huid, huid!
Los que os quedan fuerzas y un caballo!
¡Escapa,
rey Carlomagno, con tus tres plumas negras
y tu capa colorada!
Tu querido sobrino,
el valiente Roldán, yace allí muerto:
Su valor
de nada le ha servido.
Y ahora, vascos,
dejemos esas rocas,
descendamos veloces,
disparemos nuestras flechas
contra los que huyen.
VII
¡Ya se van, ya se van!
¿dónde está aquel bosque de lanzas?
¿Dónde están aquellas banderas
de todos los colores
que en medio de ellos flotaban?
Ya no saltan chispas
de sus ensangrentadas armas.
¿Cuántos son?
Hijo, cuéntalos bien.
Veinte, diecinueve, dieciocho,
diecisiete, dieciséis,quince,
catorce, trece, doce,
once, diez, nueve,
ocho, siete, seis,
cinco, cuatro, tres, dos, uno…
VIII
¡Uno! ¡No queda ni uno!
Terminó. Hombre de la casa,
puedes marcharte con tu perro,
a abrazar a tu esposa y a tus hijos.
a limpiar tus dardos y a guardarlos
con tu cuerno
y luego a echarte encima de ellos
y dormir.
Por la noche, las águilas irán
a comer esos reventados trozos de carne.
Y todos esos huesos
serán descarnados en la eternidad.

Last Updated on Ago 15, 2021 by About Basque Country


Lagun iezaguzu aboutbasquecountry.eus mantentzen!
Help us keep aboutbasquecountry.eus running!
Ayúdanos a mantener aboutbasquecountry.eus

4 COMENTARIOS

  1. Información Bitacoras.com…

    Valora en Bitacoras.com: Ya saben nuestros lectores habituales lo que nos gusta revisar de vez en cuando las historias que sobre los vascos se recogen en las diferentes enciclopedias. Hoy, aprovechando que es 15 de agosto, nos vamos a ver que dice la…..

  2. Los vascones se autodeterminaron en Orreaga.Gora gure Estatua Nafarroa.INDEPENDENTZIA !!!!

    • Obviamente, coincidimos totalmente con tu apreciación, pero eso habrá que decírselo a la Enciclopedia Britannica

      Saludos

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.